Garantievoorwaarden voor vouwwagens van De Vouwwagenspecialist

Wij bieden onze klanten garantie op alle nieuw aangeschafte kampeermiddelen en accessoires voor zover die bij ons aangeschaft en geïnstalleerd zijn. Voor Combi-Camp, Trigano, Raclet en Camp-let geldt 2 jaar, te verlengen tot 6 jaar indien elk jaar een controlebeurt geregistreerd wordt.

Op apparatuur van bijvoorbeeld Dometic zijn de garantiebepalingen van de betreffende fabrikant van toepassing. Op tweedehands artikelen die niet bij ons gekocht zijn, geven wij geen garantie. Lekkage van tweedehands tenten valt buiten de garantie.

De garantie is van kracht op fabricage- of materiaalfouten, niet op gebreken die als gevolg van slijtage, abnormale weersomstandigheden, luchtverontreiniging, overbelasting, verwaarlozing of onoordeelkundig gebruik optreden.

De tips voor onderhoud in onze afleverdocumentatie en in de gebruikershandleidingen dienen te worden opgevolgd indien u aanspraak wil maken op garantie. Garantie omvat uitsluitend kosteloos herstel of omruiling van defecte onderdelen. De werkzaamheden die onder garantie vallen worden uitsluitend in Boxtel uitgevoerd.

Aanspraken op schadevergoeding, gevolgschades en transportkosten vallen buiten de garantie. Vervoer naar en opslag bij ons servicecenter zijn voor rekening en risico van de klant. Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging of zoekraken van uw bagage of eigendommen als u die in de wagen achterlaat.

De garantie vervalt indien u ons niet binnen 30 dagen na het constateren van het gebrek daarvan in kennis stelt, wanneer u ons niet in de gelegenheid stelt de gebreken te verhelpen of wanneer derde zonder onze toestemming werkzaamheden hebben verricht aan het geleverde product. Noodreparaties in het buitenland worden slechts vergoed op het prijsniveau dat in ons bedrijf geldt en met overlegging van de defecte onderdelen en de rekening.

De garantie vervalt als u niet minimaal eens in de 12 maanden een BOVAG onderhoudsbeurt laat uitvoeren bij ons servicecenter. Wijzigingen of toevoegingen aan de wagen mogen alleen door ons servicecenter en met originele onderdelen worden uitgevoerd. Wij zijn door opleiding en merkgerichte kennis in staat onze producten correct te inspecteren.

Bij onze eindcontrole wordt de volledigheid van de producten gecheckt. Desondanks kunnen wij zaken over het hoofd zien. Bij een proefopbouw kunt u dat controleren. Mocht er een onderdeel missen, dan zullen wij dat zo spoedig mogelijk naleveren. Als u op uw vakantieadres problemen krijgt door ontbrekende onderdelen, worden door ons geen (verzend)kosten vergoed.

De ervaren kampeerder is ermee bekend dat de volgende verschijnselen niet als gebreken moeten worden gezien: garenverdikkingen in het doek, pasgaten langs naden, kleurafwijkingen van afzonderlijke doekbanen en condens, vooral bij de naden, in de buurt van het frame en onder de matrassen. Ventilatie is van levensbelang om schimmelvorming te voorkomen. Een matras neemt veel vocht op. Zorg ervoor dat, vóór de vouwwagen in de stalling gaat, het matras goed geventileerd is en geen vocht meer kan afgeven. Ritssluitingen, raamfolie, horgaas, sloten en gasdrukveren zijn onderhevig aan slijtage en vallen derhalve buiten de garantie.

Het maken van afspraken voor het verhelpen van klachten kan uitsluitend per onderstaand e-mailadres geschieden. Wij voeren reparaties en claims die niet urgent zijn uit van 1 september tot 1 maart. Brengt u uw wagen of een onderdeel daarvan langs zonder dat u hiervoor een afspraak heeft, kan de klacht niet in behandeling genomen worden.

De Vouwwagenspecialist BV

Mijlstraat 24-25

5281 LL BOXTEL