Vouwwagenverzekering

Jouw vouwwagen is je ‘thuis’ tijdens de vakantie. Het geeft je de vrijheid om te gaan en staan waar je wilt. Een goede vouwwagen-  of caravanverzekering beschermt deze vrijheid.

Wij raden je aan de vouwwagen bij aankoop meteen te verzekeren. Ook al is jouw auto all-risk verzekerd en heb je AF op je groene kaart staan, de vouwwagen is alleen WA verzekerd zolang deze aan je auto gekoppeld is. Dus als de vouwwagen is afgekoppeld is de vouwwagen niet meer verzekerd. Omdat een vouwwagen makkelijk mee te nemen is, is het bij de meeste verzekeringen verplicht een goedgekeurd TNO disselslot of wielklem te gebruiken. Iedere maatregel die je treft is een extra bescherming van jouw eigendom.

Schade aan vouwwagen/caravan

Zodra de vouwwagen/caravan is gekoppeld aan de auto en onderdeel uitmaakt van het verkeer, wordt deze vouwwagen/caravan over het algemeen gezien als verlengstuk van de auto. Schade door de vouwwagen/caravan  aan een andere weggebruiker wordt in dat geval gedekt door de autoverzekering. Eventuele schade aan de vouwwagen/caravan wordt gedekt door de vouwwagen- of caravanverzekering.

In de meeste gevallen worden schades als gevolg van brand, storm, diefstal, vernieling, botsing, omslaan, slippen, lekkage en andere van buiten komende onheilen gedekt door de verzekering. Ook de inboedel van de vouwwagen/caravan kan verzekerd worden tegen de gevolgen van brand, diefstal en lekkage.

Heb je schade aan je vouwwagen/caravan? Wij zorgen voor de taxatie, afwikkeling en reparatie.